IKG

Kültür, Tarih ve Entegrasyon Araştırmaları Enstitüsü

Institut für Kultur-, Geschichts- und Integrationsstudien

Institute for Cultural, Historical and Integration Researches

IKG Hakkında

IKG Enstitüsü öncelikle Türk-Alman ilişkilerine kültür tarihi ekseninden bakarak zaman tünelindeki hareketliliği günümüze taşıyan bilim insanları, araştırmacılar ve entellektüellere sunmak için hayata geçirilen bilimsel bir enstitüdür.

Kamu tüzel kişiliğe sahip olan enstitü, kültür tarihi çalışmaları yaparak, bu alanda yapılan çalışmaları destekler ve Türk-Alman ilişkileri alanında bilimsel organizasyonlar yapar. İKG Enstitüsü, düzenli olarak sosyal bilimci Türk ve Alman bilim insanları ile periyodik toplantılar yapar.

1995 yılından beri bir grup sosyal bilimci akademisyenin periyodik toplantılarındaki Türk-Alman İlişkileri, kültürel etkileşim, Rönesans ve entegrasyon konulu bilimsel sohbetler, 2008 yılından sonra kütüphane etrafında yapılanarak yayınlar yapmaya başlamıştır.
Image
Image

Hedeflerimiz

Öncelikle Türklerin ve Almanların tarihi süreç içindeki ilişkileri IKG Enstitüsü’nün önem verdiği en önemli çalışma alanıdır. Şark‘ın ve Garb‘ın iki milleti arasındaki tarih sarkacının kesişme ve etkileşme dönemleri, enstitü çalışmalarının temel noktalardır. Orta Avrupa - Balkanlar – Ortadoğu eksenindeki bir çok ülkenin sınırlarının şekillenmesini etkileyecek önemli detayların tarihsel etkeni olan iki milletin kültür ve tarih  hafızası varlığına dikkat çeken çalışmalar, enstitümüz tarafından desteklenir ve bu yolda projeler üretilir.

Bilimsel ortamda günümüze taşınan bilgilerin özellikle bilim-bilgi-barış eksenindeki gelişmelere katkı sağlamasına dikkat edilir. Türk Alman İlişkileri’nin kaderini etkileyip, geleceklerini şekillendirdiğini bilerek hukuksal, demografik hareketlilikler, siyasi etkilenmeler, teknoloji transferleri, güvenlik gerekçeleri, risk faktörleri ve iktisadi hareketlilikleri doğru okuyabilmek adına iki milletin ortak yaman tünelindeki satır aralarındaki izleri ortaya çıkarmak IKG Enstitüsü’nün hedefleri arasındadır.

Uluslararası Bilimsel Faaliyetler

Türk-Alman Ortak Tarihi‘nin kesişme noktalarını gündeme taşıyarak geçmiş ile günümüz arasında bağlantı kurup bilimsel yorumlar getirmek IKG Enstitüsü’nün önem verdiği faliyetlerdir. Ortaya koyulan bilimsel etkinlikler ile,
  • 2009 yılında Kültür Tarihi yönü ile Türk-Alman İlişkileri sempozyumu,
  • 2013 yılında Türk-Alman İlişkileri’nin 250. Yıldönümü sempozyumu,
  • 2018 yılında Versay’dan Mondros’a 100. Yıldönümü sempozyumu,
  • 2019 yılında “Kaiser’den Sultan’a” Türk-Alman İlişkileri sempozyumu
ile yüzlerce bilim insanı ile ortak tarihin çeşitli yönleri masaya yatırılmıştır.
IKG Enstitüsü Türkiye, Almanya, Hollanda, Avusturya, İtalya, Bosna-Hersek ve Azerbaycan‘da sosyal bilimler alanındaki bilimsel etkinliklere proje ortağı olarak katılım ve destek sağlamıştır.

IKG Enstitüsü ayrıca çalıştay, konferans, makale, kitap çalışmaları ve araştırmalar ile üçüncü ülkelerin üniversite camiası ile ilişkiler kurarak kültür tarihi konulu çalışmalar yapar.
Image
İşbirliği içerisinde olduğumuz bilimsel kurumlar
Istanbul Üniversitesi
Selçuk Üniversitesi
Akdeniz Üniversitesi
Çukurova Üniversitesi
Mersin Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
Erbakan Üniversitesi
Erciyes Üniversitesi
Würzburg Üniversitesi
Ankara TOBB Üniversitesi
Türk-Alman Üniversitesi
Karatay Üniversitesi
Alparslan Türkes Teknoloji Üniversitesi

Bizimle iletişime geçmek istiyor musunuz?

Information

Çok yönlü Türk-Alman İlişkileri için üç köprü kurulsun istedik…

Üniversite ve akademisyenlerin ilgi ve desteği ile 28 yıldır düşünce üretmeye çalışıyoruz. Bilgi toplumu olma yolunda iki milletin ortak tarihini gündeme taşıyan çalışmaları hayata geçirip, geçmiş ile bugünün birbirinden kopmamasına büyük özen gösteriyoruz.

Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.